Kompetencje cyfrowe

Odkryj moc technologii cyfrowych w doradztwie zawodowym! Kurs ma na celu umożliwienie doradcom zawodowym szybkie i efektywne przekazywanie wiedzy cyfrowej osobom poszukującym pracy. Dzięki naszym doświadczonym trenerom i praktycznemu podejściu, uczestnicy kursu będą lepiej przygotowani do wykorzystywania technologii cyfrowych w sposób świadomy i efektywny, co przyczyni się do ich profesjonalnego rozwoju.
Kurs online

kompetencje cyfrowe dla doradców zawodowych

  1. Cena: zapytaj o specjalną cenę dla urzędu pracy

  2. 24 godz. dydaktyczne (3 dni)

  3. Warsztaty

  4. Od podstaw

  5. Egzamin – wewnętrzny
    Certyfikat – tak
    Materiały szkoleniowe – w formie elektronicznej

Dla kogo

Dla doradców zawodowych i doradców klienta, pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.

Cel

W krótkim czasie nauczysz się, jak szkolić osoby bezrobotne z podstaw technologii cyfrowych. Kurs jest rozbudowany o elementy dydaktyczne oraz propozycje kilkudziesięciu ćwiczeń warsztatowych z różnych dziedzin.
.

Program

 

MODUŁ 1. KOMPETENCJE CYFROWE

MODUŁ 2. PODSTAWOWA OBSŁUGA URZĄDZEŃ CYFROWYCH

MODUŁ 3. KORZYSTANIE Z PAKIETÓW BIUROWYCH

MODUŁ 4. CYBERBEZPIECZEŃSTWO ORAZ RODO

MODUŁ 5. RZETELNE INFORMACJE I WIZERUNEK W SIECI

MODUŁ 6. SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

MODUŁ 7. TWORZENIE TREŚCI CYFROWYCH

MODUŁ 8. KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W SIECI

MODUŁ 9. OBYWATEL ONLINE

MODUŁ 10. CYFROWE ZDROWIE

MODUŁ 11. PRAWA AUTORSKIE

MODUŁ 12. JAK UCZYĆ O KOMPETENCJACH CYFROWYCH

Efekty

Zrozumiesz, jak efektywnie wykorzystywać narzędzia cyfrowe w doradztwie zawodowym.

Posiądziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi urządzeń cyfrowych, pakietów biurowych, cyberbezpieczeństwa, korzystania z mediów społecznościowych, serwisów rządowych i samodzielnego tworzenia treści cyfrowych.

Nauczysz się, jak efektywnie przekazywać wiedzę o kompetencjach cyfrowych swoim klientom.

Zwiększysz swoją zdolność do pomagania klientom w znalezieniu pracy oraz rozwijaniu ich karier poprzez efektywne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych.